WAT KAN MEN DOEN VOOR HET OVERLIJDEN

U kunt steeds terecht in het uitvaartcentrum De Crypte om uw wensen over uw uitvaart vast te leggen.  Wij komen bij u of u komt naar het uitvaartcentrum op afspraak.

Wij luisteren naar uw wensen en verlangens, zetten ze op papier en stellen u vervolgens een ontwerp en kostennota voor.  U kunt een wilsbeschikking altijd wijzigen. U hebt tegenover ons geen enkele verplichting en het is kosteloos.

1.  Wilsbeschikking 

Bij deze optie verkiest de klant dat enkel zijn wilsbeschikking wordt genoteerd, alles wordt op papier vastgelegd.  De klant ontvangt een Leifkaart die bij de identiteitskaart wordt toegevoegd.

Het beste is dat de klant een kopie van het contract bezorgt aan een vertrouwenspersoon.  Deze kan dan de begrafenisondernemer Borgonjon verwittigen bij het overlijden.  Zo wordt alles in het werk gesteld om de wensen van de klant optimaal uit te voeren.

2.  Wilsbeschikking + kosten

Het verschil met het voorstel hierboven is dat de klant hier alles op voorhand heeft betaald en dat de nabestaanden de begrafeniskosten niet meer moeten betalen.